Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. června 2008
Ohlášky
Petr Borský
08.06.2008 13:04:54
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 08. června  do 15. června 2008
       
Neděle 08. června 2008                                         10. neděle v mezidobí                                       sv. Medard 
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za:  
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  15:00hod. Býšť Koncert  v kostele souboru: Consort - Tereza Skákalová
Pondělí 09. června 2008               sv. Efrém Syrský              
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 10. června 2008               sv. Maxim              
   volný den - beze mše svaté
Středa 11. června 2008               Památka sv. Barnabáše, apoštola             
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  výuka náboženství na faře
   
P. Brousil 18:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 12. června 2008               sv. Jan z Fakunda              
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  výuka náboženství ve škole
P. Brousil 18:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 13. června 2008               Památka sv. Antonína z Padovy               
P. Polívka 11:20hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole  
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole  
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství na faře  
   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00hod. Sezemice promítání filmu "Alžběta Uherská"  na faře
Sobota 14. června 2008            sv. Anastáz                         
P. Vrbiak 10:00hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelou p. Brouškovou z Hoděšovic
P. Vrbiak 17:00hod. Kunětice mše sv. s nedělní platn. obětována za Aloise Drahoráda a manželku
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
Neděle 15. června 2008                                  11. neděle v mezidobí                                          sv. Vít 
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. za Annu a Antonína Hloupých, syna Jaroslava a rodiče Malýho
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela a 1. sv. příjímání 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Oznámení: "Sbírka na potřeby diecéze " z minulé neděle činila: Býšť-2 644.-, Dašice-1 477.-, Sezemice-1 250.-,
Horní Roveň-877.-, Komárov-275.-
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu