Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
8. neděle v mezidobí
Texty a úvahy
Petr Borský
24.05.2008 23:02:18
Texty k osmé neděli v mezidobí cyklu A
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. května 2008
Ohlášky
Petr Borský
18.05.2008 09:40:56
Ohláškový rozpis
Slavnost Nejsvětější Trojice / Dar Otce, Syna a Ducha (A.Scarano)
Texty a úvahy
Petr Borský
18.05.2008 09:38:54
Texty a úvahy ke slavnosti Nejsvětější Trojice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. května 2008
Ohlášky
Petr Borský
10.05.2008 20:59:52
Letniční ohláškový rozpis
Texty a úvahy k letnicím
Duch svatý je silou... I pro tebe.
Texty a úvahy
Petr Borský
05.05.2008 13:56:50
Milost Ducha svatého se právem nazývá „silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se stávají silnějšími než všechna protivenství tohoto světa... (Převzato k knihy „Lectio divina na každý den v roce IV“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.)
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. května 2008
Ohlášky
Petr Borský
03.05.2008 22:09:26
Ohláškový rozpis aktualizováno 5. 5. 2008 13:13
Texty a úvahy k 7.neděli velikonoční cyklu A
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. dubna 2008
Ohlášky
Petr Borský
26.04.2008 14:23:34
Ohláškový rozpis aktualizováno 28.4.2008 9:48
6. neděle velikonoční A / Prospěje vám, abych odešel (A.Scarano)
Texty a úvahy
Petr Borský
26.04.2008 14:23:13
Texty a úvahy k 6.neděli velikonoční cyklu A
1 
2 
3 
... 
97 
98 
99 
100 
101 
... 
105 
106 
107