Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. října 2008
Ohlášky
Petr Borský
26.10.2008 08:50:24
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 26. října do 02. listopadu 2008
   
Neděle 26. října 2008                        30. neděle v mezidobí                        sv. Rustik
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka a celý rod 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou a rodiče z obojí strany
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 27. října 2008                       sv. Frumencius
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
Úterý 28. října 2008                     Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
               
P. Vrbiak 10:00 hod. Sezemice svěcení hasičského praporu
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
   
Středa 29. října 2008                    sv. Narcis
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
   
Čtvrtek 30. října 2008            Výročí posvěcení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové    
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 31. října 2008                    sv. Wolfgang      
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka  16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
Sobota 01. listopadu 2008            Slavnost všech svatých
   
P. Brousil 09:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou a rod. Trojanovu 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za   
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
           
   
   
Neděle 02. listopadu 2008      31. neděle v mezidobí   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé                    
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl papeže
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl papeže
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl papeže
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
   
                 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
P. Brousil 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
   
   
  "Sbírka na charitu"  
Oznámení:  Ve dnech 27. 10. a 29. 10. se konají podzimní prázdniny na školách. Výuka náboženství se ruší.
Sbírky na misie činily: Sezemice - 15 796.-, Býšť - 5 713.-, Dašice - 2 013.-, Horní Roveň - 1 334.-, 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“