Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. března 2009
Ohlášky
Petr Borský
01.03.2009 09:42:57
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. března do 08. března 2009
   
Neděle 01. března 2009               1. neděle postní                            sv. Suitbert
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
                 
   
 
P. Brousil 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 02. března 2009                  sv. Simplicius        
                 
                 
   
       
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 03. března 2009                 sv. Kunhuta                             Volný den - beze mše svaté 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
     
 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
             
Středa 04. března 2009               sv. Kazimír 
                 
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta od 15,30hod
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
               
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Brousil  
 
Čtvrtek 05. března 2009              sv. Teofil
                 
                 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta od 15,30hod
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
       
       
       
                 
   
   
     
Pátek 06. března 2009               bl. Friedrich
                 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 16:00 hod. Horní Roveň možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta od 16,30hod
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
   
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta od 16,30hod
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
     
Sobota 07. března 2009               sv. Perpetua a Felicita        
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice křest Václava Josefa Hubáčka
P. Vrbiak 15:00 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta od 15,30hod
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
   
   
Neděle 08. března 2009                  2. neděle postní                           sv. Jan z Boha 
                 
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Sestru Marii Loretu Kašnou  
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
   
     
   
   
     
     
     
   
   
     
       
Oznámení:  Mše sv. v Bělečku se překládá na 14. března 2009 v 16.00 hod.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“