Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. června 2009
Ohlášky
Petr Borský
12.06.2009 22:46:29
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. června do 21. června 2009
   
Neděle 14. června 2009               11. neděle mezidobí / sv. Anastáz
                 
                 
                 
                 
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za živé i zemř. rodin Michalů, Koškových a Ševčíkových 
   
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
     
Pondělí 15. června 2009                  sv. Vít
                 
                 
   
       
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 16. června 2009                 sv. Benon                                 volný den - beze mše svaté 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
     
 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
             
Středa 17. června 2009               sv. Řehoř Barbarigo
                 
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                 
  18:00 hod. Býšť kratičké setkání ekonomické rady na faře v Býšti  
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil  
 
 
Čtvrtek 18. června 2009              sv. Marina
                 
                 
 
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
                 
       
       
       
                 
   
   
     
Pátek 19. června 2009              Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
                 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace + litanie k Božskému Srdci Ježíšovu
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
             
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace + litanie k Božskému Srdci Ježíšovu
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 17:30 hod. Býšť tichá adorace + litanie k Božskému Srdci Ježíšovu
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
Sobota 20. června 2009               Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie         
P. Brousil 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
   
   
Neděle 21. června 2009                 12. neděle v mezidobí / sv. Alois Gonzaga
                 
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence neobsazena)
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
 
 
   
   
   
 
 
   
     
   
Oznámení: Sbírka na potřeby diecéze z minulé neděle činila: Sezemice 1197Kč, Kunětice 290Kč, Býšť 1044-.
 
 
                    Horní Roveň 725 Kč, Komárov 250 Kč, Dašice 915 Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“