Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. června 2009
Ohlášky
Petr Borský
21.06.2009 10:26:49
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. června do 28. června 2009
   
Neděle 21. června 2009                  12. neděle v mezidobí / sv. Alois Gonzaga
 
 
 
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Antonii Žohovou a Annu Růžičkovou
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, syna Ladislava, rodinu
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
    Kramářovu a Kindlovu  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
 
   
 
 
 
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
   
   
   
   
 
     
Pondělí 22. června 2009                sv. Jan Fisher, sv. Tomáš More a sv. Paulín Nolánský
                 
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
     
   
Úterý 23. června 2009               sv. Josef Cafasso                          volný den - beze mše svaté                
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
   
Středa 24. června 2009               Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak 14:00 hod. Kostěnice pohřeb  zemřelého pana Zdeňka Synka
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
   
   
   
Čtvrtek 25. června 2009              sv. Vilém a ct. Ivan
 
 
   
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
   
   
   
   
Pátek 26. června 2009                  sv. Jan a Pavel
                 
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
 
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice poslední předprázdninové setkání nad filmovými dokumenty 
   
  s duchovní tématikou - na faře  
   
   
Sobota 27. června 2009                sv. Cyril Alexandrijský          
 
 
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Dašice křest Elišky a Davídka Kuncových  
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Brousil
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
   
   
   
Neděle 28. června 2009                13. neděle mezidobí / sv. Irenej
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Krátkých
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
     
 
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
 
     
   
   
   
Oznámení: Výuka náboženství byla na ZŠ v Rokytně ukončena ve čtvrtek 18. 06. a na ZŠ v Sezemicích 
                    v pátek 19. 06. 2009.
     
 
Administrátor:                          Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:            Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                        Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“