Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. července 2009
Ohlášky
Petr Borský
18.07.2009 22:19:08
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. července do 26. července 2009
           
Neděle 19. července 2009           16. neděle v mezidobí / sv. Makrina
                 
                 
                 
                 
   
 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Stanislava Sčensného
 
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jarmilu Bartošovou, rodiče a bratra
   
   
   
 
   
 
   
 
 
   
Pondělí 20. července 2009          sv. Eliáš a sv. Apolinář    
                 
                 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
   
   
   
Úterý 21. července 2009            sv. Vavřinec z Brindisi                                         
                 
                 
 
   
   
 
  beze mše svaté - volný den
   
Středa 22. července 2009            Památka sv. Marie Magdalény
   
 
   
   
   
   
 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Hanouskovu, Formanovu, Marešovu
   
     
   
  a Novotných  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
   
   
   
Čtvrtek 23. července 2009          Památka sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
 
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
 
   
   
Pátek 24. července 2009           sv. Kristina  
                 
   
   
   
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
   
   
Sobota 25. července 2009             Svátek sv. Jakuba, apoštola
 
   
   
     
       
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Dašice křest Petra  Poláka
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za   
   
   
   
   
   
 
   
Neděle 26. července 2009           17. neděle v mezidobí / sv. Jáchym a Anna  
                 
                 
                 
                 
   
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Švejkovskou, manžela, syna a celý rod
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
   
   
Oznámení: Všichní, kteří chtějí jet na setkání se Sv. Otcem v Brně, anebo ve Staré Boleslavi
27. a 28. září 2009 diecézním autobusem, ať nejpozději do 05. srpna přinesou na lístečku
 kněžím tato data: jméno a adresa, mobil a místo, na které chtějí jet.  
   
       
   
 
   
 
 
 
   
Od 25. července do 15. srpna nebude v Kuněticích sloužena mše sv. z důvodú restaurátorských prací fresek.
Administrátor:                               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:            Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“