Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. července 2009
Ohlášky
Petr Borský
26.07.2009 09:36:55
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. července do 02. srpna 2009
   
Neděle 26. července 2009           17. neděle v mezidobí / sv. Jáchym a Anna  
                 
                 
                 
                 
   
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou i zemřelou rodinu Jiroutkovou
   
P. Brousil
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Miroslava Petříčka, rod Petříčků a Figerů
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Švejkovskou, manžela, syna a celý rod
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                 
   
 
   
   
     
Pondělí 27. července 2009            sv. Gorazd a druhové
                 
                 
   
       
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Batistovu, Růžičkovu a pi. Reinberkovou
   
Úterý 28. července 2009           sv. Nazarius a Celsus
 
  beze mše svaté - volný den
 
     
 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
             
Středa 29. července 2009           Památka sv. Marty
                 
                 
                 
       
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                 
                 
   
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil  
   
                 
Čtvrtek 30. července 2009          sv. Petr Chryzolog
                 
                 
 
   
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice prázdninové setkání příznívců "NET FOR GOT" na faře,
  opékání vuřtů, táborák
       
       
       
                 
   
   
     
Pátek 31. července 2009          Památka sv. Ignáce z Loyoly
                 
   
 
   
   
             
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
 
     
   
       
                 
Sobota 01. srpna 2009                Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve   
   
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za   
   
   
   
   
Neděle 02. srpna 2009                   18. neděle v mezidobí / sv. Eusebius z Vercelli a sv. Petr Julián Eymard 
                 
                 
                 
   
 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Emila Reinberka, rodiče a ten celý rod
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
                           
   
 
     
   
     
   
   
     
     
     
   
   
     
       
     
Oznámení: Všichni, kteří chtějí jet na setkání se Sv. Otcem v Brně, anebo ve Staré Boleslavi
 
 
27. a 28. září 2009 diecézním autobusem, ať se nejpozději do 05. srpna přihlásí kněžím.
Letos 25. října v Sezemicích bude udělována svátost biřmování. Zajemci se můžou přihlásit kněžím.
Od 25. července do konce srpna nebude v Kuněticích sloužena mše sv. z důvodu restaurátorských
prací na freskách.                    
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
   
                 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“