Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. srpna 2009
Ohlášky
Petr Borský
09.08.2009 13:09:31
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. srpna do 16. srpna 2009
   
   
Neděle 09. srpna 2009               19. neděle v mezidobí / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 
                 
 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou
   
   
P. 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
   
 
                           
  a Františka a rod Šťástků  
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
   
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a celý 
                  rod
   
                    rod
     
Pondělí 10. srpna 2009                  Svátek sv. Vavřince, mučedníka
                 
 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
             
Úterý 11. srpna 2009              Památka sv. Kláry, panny                   
     
   
     
   
 
 
     
     
     
 
  beze mše svaté - volný den
   
Středa 12. srpna 2009                  sv. Euplus
                 
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší
 
 
     
       
                 
                 
                 
                 
Čtvrtek 13. srpna 2009                  sv. Hippolyt a Poncián, sv. Jan Berchmans
                 
 
   
   
 
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Pátek 14. srpna 2009                   Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
                 
   
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
       
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Sobota 15. srpna 2009                  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   
P. Brousil 11:00 hod. Sezemice křest Natálky Terkelové  
 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za   
 
       
   
Neděle 16. srpna 2009                20. neděle v mezidobí / sv. Štěpán Uherský         
                 
                 
                 
     
 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu z Hoděšovic a Boženu
 
  Jedličkovou  
 
                 
                 
                 
     
 
 
   
     
   
Oznámení: P. Milan Vrbiak bude od 05. srpna do 24. srpna 2009 čerpat řádnou dovolenou.
   
                 
Administrátor:                                 Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:               Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“