Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. srpna 2009
Ohlášky
Petr Borský
15.08.2009 13:01:36
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. srpna do 23. srpna 2009
   
Neděle 16. srpna 2009                   20. neděle v mezidobí / sv. Štěpán I. Uherský
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu z Hoděšovic a Boženu
                  Jedličkovou
   
Pondělí 17. srpna 2009                  sv. Myron         
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 18. srpna 2009                  sv. Helena    
             
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 19. srpna 2009                  sv. Jan Eudes         
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší
   
Čtvrtek 20. srpna 2009                  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve              
   
P. Brousil 18:00 hod. Prachovice mše sv. v kapličce obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 21. srpna 2009                  Památka sv. Pia X.     
                 
                 
 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 22. srpna 2009                  Památka Panny Marie Královny             
 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 23. srpna 2009                   21. neděle v mezidobí / sv. Růžena z Limy
   
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého syna a bratra, zemřelou 
  manželku a maminku a duše v očistci  
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rod Holečků a Mandysů
   
                 
Oznámení: P. Milan Vrbiak čerpá od 05. srpna do 23. srpna 2009 řádnou dovolenou.  
   
       
                    
   
     
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“