Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. srpna 2009
Ohlášky
Petr Borský
22.08.2009 21:57:53
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. srpna do 30. srpna 2009
   
Neděle 23. srpna 2009                  21. neděle v mezidobí / sv. Růžena z Limy
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého syna a bratra, zemřelou 
  manželku a maminku a duše v očistci  
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rod Holečků a Mandysů
 
   
     
   
     
Pondělí 24. srpna 2009                Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
             
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Batistovu, Růžičkovu a paní
  Reinberkovou  
   
Úterý 25. srpna 2009                 sv. Ludvík, sv.Benedikt a druhové, sv. Josef Kalasanský          
                 
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 26. srpna 2009                 ct. Martin Středa   
 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 27. srpna 2009                 Památka sv. Moniky           
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 28. srpna 2009                 Památka sv. Augustina      
   
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Borovce, jeho manželku
  a rodiče z obojí strany  
   
Sobota 29. srpna 2009                 Památka Umučení sv. Jana Křtitele                              
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice křest Aleše a Dominika Nešetřilových
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
   
Neděle 30. srpna 2009                     22. neděle v mezidobí / sv. Fiakr
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křtem Václava a Jakuba Audrlických 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. spojená se křtem Zdeňka Zeleného
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Marka, manželku, dceru Marii, 
                  Vladimíra, Evžena a Reginu Hrádkovy      
 
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“