Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. srpna 2009
Ohlášky
Petr Borský
29.08.2009 23:04:24
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. srpna do 06. září 2009
   
Neděle 30. srpna 2009                         22. neděle v mezidobí / sv. Fiakr
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křtem Václava a Jakuba Audrlických 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. spojená se křtem Zdeňka Zeleného
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť posvícenecká mše sv. obětována za Václava Marka, manželku
                  Vladimíra, Evžena a Reginu Hrádkovy      
   
 
 
  dceru Marii, Vladimíra, Evžena a Reginu Hrádkovy      
   
Pondělí 31. srpna 2009                    sv. Rajmund
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemřelé farníky
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za požehnání dětem a učitelům do nového
  školního roku  
Úterý 01. září 2009                        sv. Jiljí           
                 
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 02. září 2009                        sv. Justus
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Čtvrtek 03. září 2009                        Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve     
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 04. září 2009                            sv. Růžena z Viterba
   
 
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrb.+ Br. 19:00 hod. Sezemice první setkání farníků po prázdninách o prázdninách na faře
   
Sobota 05. září 2009                         sv. Viktorin
                 
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
   
Neděle 06. září 2009                            23. neděle v mezidobí / sv. Magnus
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou, Otu Čapka a rodinu
  Trojanovu  
P. Vrbiak 11:00 hod. Ráby posvícenecká mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Oznámení: Mše svatá v Bělečku se překládá na sobotu 12. září 2009.
Výuka náboženství ve farnostech započne v druhé polovině září, přihlášky si můžou rodiče vyzvednout
       
     
v sakristii po mši, anebo u kněze osobne.
     
Na setkání se Sv. Otcem se pojede vlakem, místenky pro vstup do areálu obdržíte na faře.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“