Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. září 2009
Ohlášky
Petr Borský
12.09.2009 12:21:38
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. září do 20. září 2009
   
Neděle 13. září 2009                             24. neděle v mezidobí / sv. Jan Zlatoústý      
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Vápeníka a jeho vnuka Jakuba
  Grimmla  
   
biskup Duka 14:00 hod. Dašice mše sv. při příležitosti výročí 300 let od posvěcení
  kostela, následná prohlídka kostela - do 16:00 hod.
   
Pondělí 14. září 2009                      Svátek Povýšení svatého Kříže
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 15. září 2009                      Památka Panny Marie Bolestné  
                 
   volný den - beze mše svaté
Středa 16. září 2009                      Památka sv. Ludmily, mučednice
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Lidmilu Drašnarovou a manžela
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Čtvrtek 17. září 2009                      sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin     
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 18. září 2009                      sv. Josef Kupertinský      
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" nad filmovými dokument-Doteky víry
  na faře  
Sobota 19. září 2009                      sv. Januárius
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za
       
   
Neděle 20. září 2009                             25. neděle v mezidobí / sv. Ondřej, Pavel a druhové
                 
  Sbírka na "Církevní školství"
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Pulpánů, Dědků a Borovců
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela a celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
     
     
     
     
   
Oznámení: místenky a jízdní řád mimořádných vlaků na setkání s papežem jsou už k dispozici na faře a 
je jich i navíc, kdyby byl zájem.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“