Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. října 2009
Ohlášky
Petr Borský
02.10.2009 22:17:01
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. října do 11. října 2009
   
Neděle 04. října 2009                        27. neděle v mezidobí / sv. František z Assisi
  Sbírka na "Církevní školství" jen ve farnosti Býšť
  Sbírka na "Církevní školství" jen ve farnosti Býšť
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křtem Kláry Čadové
  obětována za zemřelou Sylvii Chodlovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vohralíkovu, Bachurovu a Izákovu
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
   
Pondělí 05. října 2009                  sv. Palmác
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 06. října 2009                  sv. Bruno                                 volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství ve škole v Dašicích
   
Středa 07. října 2009                  Památka Panny Marie Růžencové
 
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 08. října 2009                  sv. Simeon
  09:30 hod. Opatovice n. L. vikariátní setkání kněží 
   
P. Vrbiak 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 09. října 2009                  sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonardi
   
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
               
Sobota 10. října 2009                   sv. Paulín
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 11. října 2009                         28. neděle v mezidobí / sv. German
   
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu z Hoděšovic a Boženu
                  Jedličkovou
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
                 
Oznámení: P. Vrbiak je na rekolekcích  v sobotu a neděli dne: 10. a 11. řijna  na Moravě.
       
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“