Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. října 2009
Ohlášky
Petr Borský
10.10.2009 11:31:42
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. října do 18. října 2009
   
Neděle 11. října 2009                            28. neděle v mezidobí / sv. German
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za  Eduarda Nováka, syna Radka a obojí rodiče
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hokovu a Čermákovu
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
                 
Pondělí 12. října 2009                     sv. Radim         
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 13. října 2009                    sv. Eduard                           volný den  - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství ve škole v Dašicích
 
Středa 14. října 2009                     sv. Kalist I.        
     
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: Marii Vančurovou, rodiče a celý rod 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 15. října 2009                    Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve      
P. Vrbiak 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 16. října 2009                    sv. Hedvika a sv. Markéta Marie Alacogue
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou
  na faře  
Sobota 17. října 2009                    Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka        
P. Šlégr 11:00 hod. křest Matouše Němce
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
                 
Neděle 18. října 2009                     29. neděle v mezidobí / Svátek sv. Lukáše
  Sbírka na "Misie"  
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za Marii  
  Kořínkovou a rod Kořínků a Filipů
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Vysoké Chvoj. mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
                 
Oznámení: Sbírka na "Církevní školství" činila ve farnosti Býšť 3 345,- Kč.
       
                    
   
     
   
Dne 24. října 2009 farnost Býšť organizuje brigádu na třídění odpadu a nakládku sutě do kontejneru ve 14 hod.
Prosím o účast a podporu zdárného ukončení letošních oprav kostela. Práce koordinuje  p. Lukáš Novotný.
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“