Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. listopadu 2009
Ohlášky
Petr Borský
17.11.2009 11:25:00
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. listopadu do 22. listopadu 2009
           
Neděle 15. listopadu 2009                         33. neděle v mezidobí / sv. Albert Veliký
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka Pultara, manželku a obojí rodiče
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Volfovu a Ročkovu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
P. Brousil 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pondělí 16. listopadu 2009         sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 17. listopadu 2009         Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice       Volný den - beze mše svaté
             
 
 
   
Středa 18. listopadu 2009           Posvěcení římských bazilik sv.Petra a Pavla
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 19. listopadu 2009          sv. Mechtilda z Helfty
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 20. listopadu 2009          sv. Felix z Valois
   
   
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
  18:00 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře
               
   
Sobota 21. listopadu 2009          Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 22. listopadu 2009                         Slavnost Ježíše Krista Krále/ sv. Cecílie
   
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela a celý ten rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý ten rod 
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Oznámení: Sbírky na "Charitu" činili: Sezemice - 2 865Kč, Býšť - 2 274Kč a Dašice - 1 247
     
                      V sakristii jsou k prodeji z Biskupství stolní kalendáře za 50Kč/kus. 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“