Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. listopadu 2009
Ohlášky
Petr Borský
21.11.2009 20:06:42
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. listopadu do 29. listopadu 2009
   
Neděle 22. listopadu 2009              Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Cecílie
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii a Arnošta Němcovy a oboje rodiče
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela a celý ten rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý ten rod 
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
Pondělí 23. listopadu 2009           Slavnost sv. Klimenta I., hlavního patrona diecéze    
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
Biskup Duka 09:30 hod. Hradec Král. mše sv. sloužena spolu s kněžími diecéze (kněžský den)
   
Úterý 24. listopadu 2009           Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Horáčkovou
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
Středa 25. listopadu 2009           sv. Kateřina Alexandrijská
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  08:00 hod. Sezemice prohlídka kostela  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 26. listopadu 2009           sv. Silvestr Guzzolini 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka,
                 dva syny a zetě Josefa
Pátek 27. listopadu 2009           sv. Virgil
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou
  na faře  
Sobota 28. listopadu 2009            sv. Mansuet   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 29. listopadu 2009            1. neděle adventní / sv. Saturnin
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ondřeje Džačovského a rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kostěnice bohoslužba slova se svěcením adventních věnců
   
Oznámení: Pater Martin Brousil nebude od pátku 27. 11. do pondělí 30. 11. přítomen.
       
                    
   
     
   
                    Na první neděli adventní si přineste adventní věnce k posvěcení.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“