Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. listopadu 2009
Ohlášky
Petr Borský
02.12.2009 20:21:10
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. listopadu do 06. prosince 2009
   
Neděle 29. listopadu 2009            1. neděle adventní / sv. Saturnin
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou rodinu Matušů a Trtkovu 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ondřeje Džačovského a rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kostěnice bohoslužba slova se svěcením adventních věnců
 
   
     
   
     
Pondělí 30. listopadu 2009            Svátek sv. Ondřeje, apoštola
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Úterý 01. prosince 2009              sv. Edmund Kampián                          volný den - beze mše svaté
                 
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
             
Středa 02. prosince 2009              sv. Bibiána
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 03. prosince 2009             Památka sv. Františka Xaverského, kněze
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 04. prosince 2009             sv. Jan Damašský a sv. Barbora
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou
  na faře  
Sobota 05. prosince 2009              sv. Sába              
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 06. prosince 2009                 2. neděle adventní / sv. Mikuláš
  Sbírka na "Plošné pojištění"
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, Chaloupkovy,
  Kosatíkovy a Soukenkovy  
P. Brousil 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
   
Oznámení: Příští neděli, dne 06. prosince 2009 bude sbírka na "Plošné pojištění nemovitého majetku"
     
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“