Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. prosince 2009
Ohlášky
Petr Borský
12.12.2009 20:06:01
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. prosince do 20. prosince 2009
   
Neděle 13. prosince 2009                 3. neděle adventní / sv. Lucie
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 10:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Pondělí 14. prosince 2009              Památka  sv. Jana od Kříže
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
P. Vrbiak  
Úterý 15. prosince 2009              sv. Valerián                          volný den - beze mše svaté
                 
                 
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
   
             
Středa 16. prosince 2009              sv. Adelhaida
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 17. prosince 2009              sv. Lazar
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
             
Pátek 18. prosince 2009                 sv. Rufus a Zosim
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
   
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
ZŠ Rokytno 17:00 hod. Býšť předvánoční besídka dětí ZŠ Rokytno v kostele  sv. Jiří
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
  18:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOT" na faře
   
Sobota 19. prosince 2009              bl. Urban      
     
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
  kalendáře  
   
   
Neděle 20. prosince 2009                4. neděle adventní / sv. Dominik
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křtem Romana Horvátha, obětovaná za zemř.
               Miloslavu Prauzovou, Bohumila  Prauze a Josefa Komárka
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
   
   
   
   
 
        
                 
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
   
Obec Býšť 15:00 hod. Býšť Adventní koncert v kostele sv. Jiří
   
Oznámení: V neděli 06. prosince se po mši svaté uskutečnila sbírka na "Plošné pojištění". 
Ve farnostech byly vybrány tyto částky: Sezemice 2 027,- Kč, Býšť 3 462,- Kč, Dašice 768,- Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“