Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. prosince 2009
Ohlášky
Petr Borský
20.12.2009 18:27:27
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. prosince do 27. prosince 2009
   
Neděle 20. prosince 2009               4. neděle adventní / sv. Dominik
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křtem Romana Horvátha, obětovaná za zemř.
               Miloslavu Prauzovou, Bohumila  Prauze a Josefa Komárka
   
 
   
   
   
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
Obec Býšť 15:00 hod. Býšť adventní koncert v kostele sv. Jiří
Obec Dašice 17:00 hod. Dašice adventní koncert v kostele Narození Panny Marie
Pondělí 21. prosince 2009            sv. Petr Kanisius
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice rorátní mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. za zemřelou paní Marií Čapkovou
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 19:00 hod.
 
 
Úterý 22. prosince 2009            sv. Servul                                  volný den - beze mše svaté
                 
                 
                 
  08:20 hod. Dašice duchovní rozměr Vánoc - besídka na ZŠ Dašice
  09:00 hod. Sezemice zdobení vánočních stromků v kostele
  13:00 hod. Býšť zdobení vánočních stromků v kostele
Středa 23. prosince 2009            sv. Jan Kentský
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 15:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 24. prosince 2009            Štědrý den - večerní mše z vigilie Slavnosti Narození Páně          
                 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 22:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 24:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pátek 25. prosince 2009            Slavnost Narození Páně                 1. svátek vánoční
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, rodiče z obojí strany a rod
  Mandysů  
P. Vrbiak 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
"Rolnička" 17.00 hod. Sezemice vánoční koncert dětského pěvec. sboru při ZŠ Sezemice
Sobota 26. prosince 2009            Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka      2. svátek vánoční
   
P. Brousil 08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii a Miroslava Kavkovy a rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
Neděle 27. prosince 2009               Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
                 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé Stanislava a Annu Bačinovy, sestru
  Mařenku, syna Stanislava a Marii  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Štěpána Starinského, manželku, dcery a zetě
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“