Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. prosince 2009
Ohlášky
Petr Borský
27.12.2009 09:57:12
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. prosince do 03. ledna 2010
           
Neděle 27. prosince 2009             Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé Stanislava a Annu Bačinovy, sestru
  Mařenku, syna Stanislava a Marii  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Štěpána Starinského, manželku, dcery 
                  a zetě
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
Pondělí 28. prosince 2009          Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Úterý 29. prosince 2009          sv. Tomáš Becket                  
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelou pani Večeřovou
 
 
   
Středa 30. prosince 2009          sv. Evžen
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Zemanovu ze Slovenska a z Čech
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 31. prosince 2009          sv. Silvestr I.
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží milost a milosrdenství pro rodinu
  Molnárovu  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv., poděkování za uplynulý rok aprosba o milosti do nového r.
P. Vrbiak 23:30 hod. Sezemice poděkování za milosti obdrženév tomto roce, požehnání farnostem
      do nového roku        
Pátek 01. ledna 2010                Slavnost Matky Boží, Panny Marie       nový občanský rok
   
   
P. Brousil 08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
P. Vrbiak 14.00 hod. Ředice mše sv. obětována za
       
               
Sobota 02. ledna 2010                Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
Neděle 03. ledna 2010                     2. neděle po Narození Páně / sv. Jenovéfa
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela a celý ten rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý ten rod 
   
Kantus Amici 17:00 hod. Sezemice vánoční koncert - Rybová mše svatá
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“