Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. ledna 2010
Ohlášky
Petr Borský
17.01.2010 10:11:35
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. ledna 2010 do 24. ledna 2010
   
Neděle 17. ledna 2010                         2. neděle v mezidobí / Památka sv. Antonína, opata
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Vlasáka
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
  16:00 hod. Sezemice setkání všech farních  rad na faře v Sezemicích
   
Pondělí 18. ledna 2010                   Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za jednotu křesťanů 
   
Úterý 19. ledna 2010                   sv. Márius a Marta a jejich synové                 volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
             
Středa 20. ledna 2010                     sv. Fabián a Šebestián
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 21. ledna 2010                   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
   
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 22. ledna 2010                   sv. Vincenc
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou na faře
   
Sobota 23. ledna 2010                   sv. IIdefons      
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice svatební obřad Miroslava Dostála a Jitky Skopalíkové
   
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
Neděle 24. ledna 2010                         3. neděle v mezidobí / Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za   
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za   
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za   
Oznámení: 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“