Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. března 2010
Ohlášky
Petr Borský
13.03.2010 22:50:58
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. března 2010 do 21. března 2010
           
Neděle 14. března 2010                     4. neděle postní / sv. Matylda
   
  08:00 hod. Holice mše sv. obětována za   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou maminku a bratra
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Kosinovy a Schejbalovy a Marii
  Kabrhelovou  
   
Pondělí 15. března 2010               sv. Longin
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
Pondělí 28. prosince 2009          Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
                 
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 16. března 2010               sv. Heribert                                   volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
Středa 17. března 2010               sv. Patrik
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 15:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 18. března 2010               sv. Cyril Jeruzalémský
P. Brousil 16:20 hod. Dašice křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 19. března 2010               Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře
 
Sobota 20. března 2010               sv. Archip
Sobota 02. ledna 2010                Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
  15:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 21. března 2010                     5. neděle postní / bl. Serapion
   
  08:00 hod. Holice mše sv. obětována za   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za kněze Josefa Uhlíře, Josefa Sedlaříka, 
  syna Josefa, Josefa Svobodu a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Holečkovu a Mandysovu
                 
Oznámení:
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“