Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. března 2010
Ohlášky
Petr Borský
21.03.2010 09:58:40
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. března 2010 do 28. března 2010
   
Neděle 21. března 2010                     5. neděle postní / bl. Serapion
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za kněze Josefa Uhlíře, Josefa Sedlaříka, 
   
 
   
   
   
 
  syna Josefa, Josefa Svobodu a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. za Josefa Šmahu, manželku Marii a Josefa Jelínka
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Holečkovu a Mandysovu
Pondělí 22. března 2010                sv. Epafrodit
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Úterý 23. března 2010                sv. Turibius z Mongroveja                        volný den - beze mše svaté
                 
                 
                 
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
Středa 24. března 2010                sv. Kateřina Švédská
   
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. ze slavnosti obětována za farníky svěřených farností 
   
   
Čtvrtek 25. března 2010                Slavnost Zvěstování Páně / sv. Dismas
                 
   
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice Setkání všech farních rad na faře v Sezemicích
   
Pátek 26. března 2010                     sv. Kastulus
   
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
  14:00 hod. Dašice Velikonoční pásmo vystoupení žáků ZŠ Dašice
J. Smetana 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice promítání na faře filmu "Pokání"
   
Sobota 27. března 2010                sv. Rupert
   
   
  17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 28. března 2010                    Květná neděle / sv. Rogát
                 
Sbírka na plošné pojištění nemov. Majetku diecéze
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Matúšů a Trtkovu, prosba za zdraví
  a za Boží požehnání  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
Oznámení: P. Martin Brousil bude ve dnech od 26. března 2010 do 5. dubna 2010 čerpat řádnou dovolenou.
 
                      Na Květnou neděli bude svěcení ratolestí, farníci si mohou přinést kočičky.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“