Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu od 28. března 2010
Ohlášky
Petr Borský
27.03.2010 22:54:27
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. března 2010 do 04. dubna 2010
   
Neděle 28. března 2010               KVĚTNÁ NEDĚLE (PAŠIOVÁ) / sv. Rogát
  Sbírka určená na "Plošné pojištění"  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Matúšů a Trtkovu, prosba za zdraví
  a za Boží požehnání  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za vikáře P. Josefa Beneše
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
Pondělí Svatého týdne 29. března 2010       bl. Ludolf        
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý Svatého týdne 30. března 2010       sv. Jan Klimak        
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
Mons.Duka 09:30 hod. Hradec Kr. Missa Chrismatis- svěcení posvátných olejů, rozloučení s bisk.
Středa Svatého týdne 31. března 2010       bl. Balbína               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření do  16:50 hod.   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
od 17:50 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření do  18:30 hod.   
Čtvrtek Svatého týdne 01. dubna 2010               ZELENÝ ČTVRTEK              sv. Makarius
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření do  16:50 hod.   
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
do 18:00 hod. Dašice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
od 18:50 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření do  20:00 hod.   
do 20:00 hod. Sezemice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě
   
Pátek Svatého týdne 02. dubna 2010                VELKÝ PÁTEK                   sv. František z Pauly   
P. Vrbiak 15:00 hod. Dašice křížová cesta
J. Smetana 15:00 hod. Sezemice křížová cesta  
Pi.Záveská 15:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Traxler 17:00 hod. Býšť velkopáteční obřady
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice velkopáteční obřady
   
Sobota Svatého týdne 03. dubna 2010                 BÍLÁ SOBOTA                    sv. Nikita
 
od 15:00 do 16:00 Býšť možnost tichého rozjímaní u Božího hrobu
od 15:00 do 16:00 Sezemice možnost tichého rozjímaní u Božího hrobu
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť velikonoční vigilie - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
P. Vrbiak 21:00 hod. Sezemice velikonoční vigilie - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
   
Neděle 04. dubna 2010             Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Izidor Sevillský
Štěpánková 08:30 hod. Kunětice Dovoz farníků z Kunětic do Sezemic  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče
  z obojí strany  
Oznámení: P. Martin Brousil bude ve dnech od 26. března 2010 do 5. dubna 2010 čerpat řádnou 
dovolenou.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“