Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. dubna 2010
Ohlášky
Petr Borský
03.04.2010 22:52:02
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. dubna 2010 do 11. dubna 2010
           
Neděle 04. dubna 2010              Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Izidor Sevillský
 
   
p. Štěpánková   08:30 hod. Kunětice dopravení farníků z Kunětic do Sezemic  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče
  z obojí strany  
 
Pondělí 05. dubna 2010              Pondělí velikonoční / sv. Vincenc Ferrerský
                 
   
p. Štěpánková   08:30 hod. Kunětice dopravení farníků z Kunětic do Sezemic  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
Úterý 06. dubna 2010              Úterý velikonoční / sv. Notger        volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
   
Středa 07. dubna 2010              Středa velikonoční / sv. Jan Křtitel de la Salle
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 08. dubna 2010              Čtvrtek velikonoční / sv. Dionýsius
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 09. dubna 2010              Pátek velikonoční / sv. Libor
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
   
  17:15 hod. Sezemice vikariátní setkání mládeže 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
 
Sobota 10. dubna 2010              Sobota velikonoční / sv. Michael de Sanctis
Sobota 27. února 2010                   sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 11. dubna 2010                  2. neděle velikonoční / sv. Stanislav
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Kerouše, Josefa Jirouta a rod Havránků
                 
Oznámení:  Při nedělní mši dne 28. března se uskutečnila sbírka na "Plošné pojištění". Ve farnostech
byly vybrány tyto částky: Sezemice -14 283 ,- Kč, Býšť - 1 229,- Kč a Dašice - 1 234,- Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“