Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. dubna 2010
Ohlášky
Petr Borský
18.04.2010 23:32:05
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. dubna 2010 do 25. dubna 2010
           
Neděle 18. dubna 2010                      3. neděle velikonoční / sv. Krescens
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Karla Čelouda
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Půhonou a manžela
   
Pondělí 19. dubna 2010               sv. Lev IX.
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
Pondělí 28. prosince 2009          Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
                 
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 20. dubna 2010               sv. Anicet                                 volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
Středa 21. dubna 2010               sv. Anselm
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 22. dubna 2010               sv. Leonid
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 23. dubna 2010               Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání nad film. dokumenty s duchovní tématikou - na faře 
   
Sobota 24. dubna 2010               sv. Jiří
Sobota 02. ledna 2010                Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 25. dubna 2010                     4. neděle velikonoční / sv. Marek, evangelista
   
  Sbírka na "Kněžský seminář"  
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Benešovu a Štěpánkovu a celý rod
   
   
Oznámení:
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“