Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. května 2010
Ohlášky
Petr Borský
21.05.2010 20:00:20
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. května 2010 do 30. května 2010
   
Neděle 23. května 2010                 Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. Jan Křtitel de Rossi
  Sbírka na "Potřeby diecéze"  
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na intenci podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za zemřelou paní Annu Horákovou a manžela  Josefa             
   
 
   
   
   
 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Vohnoutovou k nedožitým   
  85 letům a jejího manžela a jeho ženu Marii,  
  za rodinu Vanýskovu a Kuřátkovu  
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na intenci podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 24. května 2010               sv. Vincens Lerinský
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
 
   
Úterý 25. května 2010               sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi    volný den - beze mše sv.
                 
                 
                 
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
Středa 26. května 2010               sv. Filip Neri
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
P. Brousil 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za Annu Bekovou
 
   
Čtvrtek 27. května 2010               sv. Augustin z Canterbury
                 
   
P. Brousil 19:00 hod. Práchovice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
Pátek 28. května 2010                    sv. Ubaldeska
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
  19:00 hod. Sezemice film. dokumenty s duchovní tématikou - v kostele 
   
Sobota 29. května 2010               sv. Maximin
   
P. Duda 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností spojena s májovou pobožností
 
 
Neděle 30. května 2010                 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Zdislava
                 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Spitzerů a Horáčků
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Annu Rambouskovou a celou rodinu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
 
 
Oznámení: Dne 28. V. 2010 budou otevřeny kostely pro všechny lidi v Dašicích od 16 hod do 23 hod.  
                      a v Sezemicích od 15 hod do 24 hod. v rámci celonárodní akce: "NOC KOSTELŮ".
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“