Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. června 2010
Ohlášky
Petr Borský
05.06.2010 13:22:18
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. června 2010 do 13. června 2010
                 
Neděle 06. června 2010              10. neděle v mezidobí / sv. Norbert
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Vladimíra  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Vysoké Chv. mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Kunětice křest Anežky Pavlisové  
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv.  
   
Pondělí 07. června 2010             sv. Robert
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží pomoc při skouškách za syny Matouše
   
Úterý 08. června 2010             sv. Medard                       volný den  
P. Vrbiak 13:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. obětována za zemřelou Pani Zelinkovou
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
 
Středa 09. června 2010             sv. Efrém Syrský
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Ludovíta Tricka, rodiče  a staré rodiče
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Dašice setkání farníků s paní Pemlovou z Msú Chrudim - v kostele
   
Čtvrtek 10. června 2010             sv. Bohumil
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 11. června 2010             Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / sv. Barnabáš
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice  
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno  
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností  
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
  19:00 hod. Sezemice setkání nad film. dokumenty s duchovní tématikou - na faře 
   
Sobota 12. června 2010             Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie / sv. Jan z Fakunda
Sobota 27. února 2010                   sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
Sobota 12. června 2010             Neposkvrněné Srdce Panny Marie
             
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 13. června 2010                 11. neděle v mezidobí / sv. Antonín z Padovy
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boží milost pro živou rodinuMeličovú
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
Oznámení: Při nedělní mši dne 23. května se uskutečnila sbírka na "Potřeby diecéze". Ve farnostech
byly vybrány tyto částky: Sezemice - 2 545,- Kč, Býšť - 2 436,- Kč a Dašice - 1 030,- Kč.
                    P. Martin Brousil zastupuje v neděli 13. června na Vlašimsku.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“