Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. června 2010
Ohlášky
Petr Borský
26.06.2010 22:25:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. června 2010 do 04. července 2010
           
Neděle 27. června 2010                   13. neděle v mezidobí / sv. Cyril Alexandrijský
   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou maminku a bratra
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jana Hanzla, manželku a syna Josefa
   
   
 
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za 
   
     
Pondělí 28. června 2010               sv. Irenej                                
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 29. června 2010               Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
                 
             
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Středa 30. června 2010              sv. prvomučedníci římští
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
   
Čtvrtek 01. července 2010           sv. Theodorik
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Pátek 02. července 2010           sv. Ota
Pátek  
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence na faře
 
Sobota 03. července 2010           Svátek sv. Tomáše, apoštola
                 
   
P. Sokol 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření   
P. Sokol 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
   
   
Neděle 04. července 2010           14. nedělě v mezidobí / sv. Prokop a sv. Alžběta Portugalská
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a rodiče             
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františku Lédrovou, manžela, snachu 
  Růženu a celý rod  
Oznámení: P. Milan Vrbiak bude od čtvrtka 01. července 2010 do středy 14. července 2010 čerpat
       
   
  řádnou dovolenou.  
                 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“