Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. července 2010
Ohlášky
Petr Borský
03.07.2010 12:51:09
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. července 2010 do 11. července 2010
   
Neděle 04. července 2010              14. nedělě v mezidobí / sv. Prokop a sv. Alžběta Portugalská
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Pavla Dvořáka a celou rodinu
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a rodiče             
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františku Lédrovou, manžela, snachu 
  Růženu a celý rod  
 
Pondělí 05. července 2010              Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
                 
   
P. Brousil 16:30 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak  
             
Úterý 06. července 2010              sv. Marie Gorettiová                         volný den - beze mše svaté
                 
                 
 
   
Středa 07. července 2010              sv. Wilibald
  Sezemice mše sv. se ruší
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 19:00 hod. Sezemice mše sv. pro zpěváky "Paprsky"
   
Čtvrtek 08. července 2010              sv. Kilián a bl. Evžen III.
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice koncertní vystoupení křesťanské skupiny PAPRSKY
   
   
             
Pátek 09. července 2010                 sv. Augustin Žao Rong a druhové / sv. Veronika Giulianiová 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence na faře
 
Sobota 10. července 2010               sv. Amálie
     
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
  kalendáře  
   
   
Neděle 11. července 2010               15. neděle v mezidobí / sv. Benedikt, patron Evropy
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za prof. Zdeňka Knauteho
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Horákovu a Roterovu
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče
   
   
   
   
   
 
        
                 
   
   
   
   
   
Oznámení: Pozvánka na koncetr křesťanské skupiny Paprsky, který se uskuteční ve čtvrtek dne
08. července 2010 od 19 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích.  
  P. Milan Vrbiak bude od čtvrtka 01. července 2010 do středy 14. července 2010 čerpat řádnou
dovolenou.  
     
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“