Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. srpna 2010
Ohlášky
Petr Borský
31.07.2010 22:04:50
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. srpna 2010 do 08. srpna 2010
   
Neděle 01. srpna 2010                   18. neděle v mezidobí / sv. Alfons z Liguori
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
   
 
   
   
   
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka, Miroslava, Elišku, rodiče
  Vohralíkovy a snachu Marii  
   
Pondělí 02. srpna 2010                  sv. Eusebius a sv. Petr Julián Eymard
   
  Sezemice ranní mše sv. zrušena  
 
 
   
Úterý 03. srpna 2010                  sv. Lydie                             volný den - beze mše svaté
                 
                 
                 
   
Středa 04. srpna 2010                  Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
   
  Sezemice ranní mše sv. zrušena  
   
P. Brousil 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelého Josefa Brousila
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 05. srpna 2010                  Posvěcení římské baziliky Panny Marie
                 
   
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 06. srpna 2010                        Svátek Proměnění Páně
   
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření a tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence
   
Sobota 07. srpna 2010                  sv. Sixtus II. a druhové / sv. Kajetán
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Sezemice křest  Matěje Kopeckého  
P. Brousil 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření 
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
   
Neděle 08. srpna 2010                  19. neděle v mezidobí / sv. Dominik
                 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Emila Reinberka
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka, rodiče a celý rod
   
   
Oznámení: P. M. Vrbiak bude od neděle 01. srpna 2010 do soboty 14. srpna 2010 čerpat řádnou dovolenou. 
                 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
   
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“