Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. srpna 2010
Ohlášky
Petr Borský
21.08.2010 19:03:36
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. srpna 2010 do 29. srpna 2010
   
Sobota 21. srpna 2010                 Památka sv. Pia X., papeže
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice poutní mše sv. - PATROCINIUM, obětována za farníky 
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 22. srpna 2010                     21. neděle v mezidobí / Panna Maria královna
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého bratra a maminku
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rod Holečků a Mandysů
 
Pondělí 23. srpna 2010                    sv. Růžena z Limy
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 24. srpna 2010                    Svátek sv. Bartoloměje, apoštola    
                 
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Středa 25. srpna 2010                    sv. Benedikt a druhové / sv. Ludvík / sv. Josef Kalasanský
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 26. srpna 2010                    ct. Martin Středa
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť nácvik ke svěcení praporu hasičů v kostele
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
             
Pátek 27. srpna 2010                         Památka sv. Moniky
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence na faře
 
Sobota 28. srpna 2010                    Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
     
P. Vrbiak 10:00 hod. Býšť svěcení praporu hasičů
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice křest Anny a Matyáše Hrstkových
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za farníky
    kalendáře        
   
 
Neděle 29. srpna 2010                     22. neděle v mezidobí / Umučení sv. Jana Křtitele
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Borovce
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za rodinu Mar-
   
   
   
     
     
 
        
                 
   
   
   
  kovu, Hrádkovu a Bozetickou
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ředice mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
   
Oznámení:  
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“