Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. září 2010
Ohlášky
Petr Borský
06.09.2010 14:42:02
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. září 2010 do 12. září 2010
   
Neděle 05. září 2010                     23. neděle v mezidobí / sv. Viktorin
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice poutní mše sv. - PATROCÍNIUM  obětována za farníky
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Vápeníka a vnuka Jakuba Grimla
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby  mše sv.o výročí posvěcení kaple  obětována za farníky 
   
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Vápeníka a vnuka Jakuba Grimla
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby  mše sv.o výročí posvěcení kaple  obětována za farníky 
   
   
Pondělí 06. záři 2010                     sv. Magnus
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Úterý 07. záři 2010                     sv. Melichar Grodecký
                 
                 
                 
   
Středa 08. záři 2010                     Svátek Narození Panny Marie
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 09. záři 2010                     sv. Petr Klaver
                 
  09:30 hod. Přelouč mše sv. a následně vikariátní setkání
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 10. záři 2010                    bl. Karel Spinola
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brhel 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mládež pardubického vikariátu
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence farníků
  setkání mládeže pardubického vikariátu na faře
             
Sobota 11. září 2010                  sv. Emilián z Vercelli
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
   
Neděle 12. září 2010                     24. neděle v mezidobí / Jméno Panny Marie, sv. Quido
                 
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Sedlaříkovou,Uhlířovou, Tichou,
               a Marii Hájkovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice  mše sv.o výročí posvěcení kostela  obětována za zemř. Františ-
                                       ku Zamastilovou a živou i zemřelou rodinu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou a Otu Čapka
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
   
Oznámení: Přihlášky na náboženskou výuku  lze obdržet v sakristii anebo ve škole. Odevzdat je třeba 
  do 13. 9. na faru, anebo do školy.          
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253    
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“