Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. září 2010
Ohlášky
Petr Borský
18.09.2010 23:44:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. září 2010 do 26. září 2010
   
Neděle 19. září 2010                     25. neděle v mezidobí  sv. Januárius
               
  Sbírka na církevní školství  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany 2.
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červínkovou, manžela, zetě Josefa
                 a celý rod  
 
Pondělí 20. září 2010                sv. Ondřej, Pavel a druhové                           
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Kostěnice  mše sv.o výročí posvěcení kaple  obětována za farníky
     
Úterý 21. září 2010                Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
                 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 22. září 2010                sv. Mořic a druhové                           
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
   
Čtvrtek 23. září 2010                sv. Pio z Pietrelciny, sv. Konstancz Ankony                           
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 24. září 2010                sv. Jaromír                        
   
   
P. Vrbiak 12:20 Sezemice výuka náboženství na ZŠ
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - setkání NET FOR GOD
   
             
Sobota 25. září 2010                 sv. Kleofáš
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 26. září 2010                     26. neděle v mezidobí  sv. Kosma a Damián
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, manželku a syna 
  Václava a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červínkovou, manžela, zetě Josefa
                 a celý rod  
 
        
                 
   
   
   
  a snachu Annu
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv. s intencí dle rozpisu v kalendáři intencí
   
Oznámení:  
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“