Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. října 2010
Ohlášky
Petr Borský
10.10.2010 09:20:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. října 2010 do 17. října 2010
   
Neděle 10. října 2010                    28. neděle v mezidobí / sv. Paulín
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl dle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za Eduarda Nováka, syna Radka a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Volfovu a Ročkovu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
   
Pondělí 11. října 2010                   sv. German
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p.Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p.Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ
   
Úterý 12. října 2010                   sv. Radim                                  volný den - beze mše svaté
   
Středa 13. října 2010                   sv. Eduard
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 14. října 2010                   sv. Kalist I.
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 15. října 2010                   sv. Terezie od Ježíše
P.Vrbiak 12:30 hod Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence a promítání  
  filmu s duchovní tématikou - na faře  
Sobota 16. října 2010                    sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacoque
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 17. října 2010                    29. neděle v mezidobí / sv. Ignác Antiochijský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boženu Pultarovou, manžela, syna a snachu
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Šimkovu
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava a Martu Štěrovských
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
   
Oznámení: Dnes po mši sv. v Sezemicích se koná Misijní Jarmark v předsíní. Příští neděli bude v Býšti.
                    Výtěžek tohoto jarmarku bude odveden na Papežská misijní díla .
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“