Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. října 2010
Ohlášky
Petr Borský
17.10.2010 10:17:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. října 2010 do 24. října 2010
   
Neděle 17. října 2010                     29. neděle v mezidobí / sv. Ignác Antiochijský
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za Boženu
  Pultarovou, manžela, syna a snachu  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Šimkovu
 
   
 
   
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava a Martu Štěrovských
 
Pondělí 18. října 2010                    Svátek sv. Lukáše, evangelisty
   
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p.Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství odpadá
p.Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství odpadá
   
Úterý 19. října 2010                    sv. Izák Jogues a druhové / sv Pavel od Kříže
                 
                 
                 
   
Středa 20. října 2010                    sv. Vitalis
   
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 21. řijna 2010                    sv. Hilarion
                 
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 22. řijna 2010                    sv. Donát
   
   
P.Vrbiak 12:30 hod Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:30 hod. Sezemice setkaní "NET FOR GOD" na faře
 
Sobota 23. října 2010                    sv. Jan Kapistránský
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
   
Neděle 24. října 2010                     30. neděle v mezidobí / sv. Antonín Maria Klaret
                 
  Sbírka na misie  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jaroslava Beráka, Annu Valentovou 
  a oba rody  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Mlčochovu, Vlasákovu a Ráčkovu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
 
Oznámení: Dne 9. října se po nedělní mši svaté v Sezemicích se uskutečnil "misijní jarmark". 
                    Prodejem se získalo 2 300 Kč. Příští neděli se jarmark uskuteční v Dašicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“