Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. října 2010
Ohlášky
Petr Borský
30.10.2010 22:39:38
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. října 2010 do 07. listopadu 2010
   
Neděle 31. října 2010                       31. neděle v mezidobí / sv. Wolfgang
               
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kašparovu a Chválovu
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Novotného
 
Pondělí 01. listopadu 2010             Slavnost všech svatých                   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Kostěnice  mše sv.o výročí posvěcení kaple  obětována za farníky
     
Úterý 02. listopadu 2010             Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   
                 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. se uskuteční ve hřbitovní kapličce
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Středa 03. listopadu 2010             sv. Martin de Porres                   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
       
                 
Čtvrtek 04. listopadu 2010             Památka sv. Karla Boromejského, biskupa                       
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ.  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 05. listopadu 2010             bl. Řehoř z Lakota
   
P. Vrbiak 12:20 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ
P. Brousil 16:00 hod. Sezemice možnost k přistoupení ke svátosti smíření a tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  filmu s duchovní tématikou - na faře  
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence a promítání  
  a promítání filmu s duchovní tématikou - na faře
Sobota 06. listopadu 2010              sv. Leonard
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 07. listopadu 2010              32. neděle v mezidobí / sv. Wilibrord
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku 
  Annu a dceru Marii a syna Stanislava a celý ten rod
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Františka a Marii Kaloudovy 
  a vnuka Marka  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červínkovou, manžela, zetě Josefa
                 a celý rod  
 
        
                 
   
   
   
  katechetu
                 
Oznámení: Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat zaobvykl. Podmínek + modlitba za duše v očistci.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“