Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. listopadu 2010
Ohlášky
Petr Borský
05.11.2010 22:32:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. listopadu 2010 do 14. listopadu 2010
   
Neděle 07. listopadu 2010              32. neděle v mezidobí / sv. Wilibrord
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku 
  Annu a dceru Marii a syna Stanislava a celý ten rod
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Františka a Marii Kaloudovy 
  a vnuka Marka  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra
                  katechetu
   
Pondělí 08. listopadu 2010         sv. Gottfried
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 09. listopadu 2010        Svátek Posvěcení lateránské baziliky
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Středa 10. listopadu 2010         sv. Lev Veliký                   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Sezemice smuteční rozloučení se zemřelou paní Voženílkovou
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 11. listopadu 2010         sv. Martin                    
p. Vlasák 14:00 hod Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 12. listopadu 2010         sv. Josafat                   
P.Vrbiak 12:30 hod Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence a promítání  
  filmu s duchovní tématikou - na faře  
Sobota 13. listopadu 2010         sv. Anežka Česká
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 14. listopadu 2010         33. neděle v mezidobí / sv. Mikuláš Tavelič
  Sbírka na plošné pojištění  
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodiče Marii a Arnošta Němcovy
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Františka Štědroně
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
   
Oznámení: Při nedělní mši sv. dne 24. října 2010 se uskutečnila peněžní sbírka "Na misie". V Sezemicích
byla vybrána částka 2 704,- Kč, v Kuněticích částka 2 190,- Kč, v Býšti částka 5 268,- Kč a v Dašicích
 4 260,- Kč.   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“