Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. listopadu 2010
Ohlášky
Petr Borský
13.11.2010 23:11:16
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. listopadu 2010 do 21. listopadu 2010
   
Neděle 14. listopadu 2010            33. neděle v mezidobí / sv. Mikuláš Tavelič
  Sbírka na plošné pojištění  
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodiče Marii a Arnošta Němcovy
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Františka Štědroně
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
 
   
 
   
   
 
 
Pondělí 15. listopadu 2010           sv. Albert Veliký
   
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ
   
Úterý 16. listopadu 2010           sv. Markéta Skotská a sv. Gertruda, panna
                 
                 
                 
  volný den - beze mše svaté
   
Středa 17. listopadu 2010           Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
   
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 18. listopadu 2010           Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
                 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 19. listopadu 2010           sv. Mechtilda z Helfty
   
   
P.Vrbiak 12:30 hod Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkaní "NET FOR GOD" na faře
 
Sobota 20. listopadu 2010           sv. Krišpín
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice mše sv. spojena se křtem Adama Jeníka obětována za novokřtěnce
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
   
Neděle 21. listopadu 2010           Slavnost Ježíše Krista Krále / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
                 
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka
  a celý rod  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
Oznámení: Po skončení nedělní mše sv. dne 31. října 2010 se uskutečnil ve farnostech Sezemice, 
Býšť a Dašice prodej dušičkových věnců. Získaná částka 1 200,- Kč bude předána na realizaci
projektů "Papežského misijního díla".  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“