Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. listopadu 2010
Ohlášky
Petr Borský
21.11.2010 18:45:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. listopadu 2010 do 28. listopadu 2010
             
Neděle 21. listopadu 2010          Slavnost Ježíše Krista Krále / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
                 
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka
  a celý rod  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka
  a celý rod  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka
  a celý rod  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv. s intencí dle rozpisu v kalendáři intencí
   
Pondělí 22. listopadu 2010         Památka sv. Cecíli, panny a mučednice
   
B. Kajnek 09:30 hod. Hradec Kr. slavná mše svatá u příležitosti "Kněžského dne " naší diecéze
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 23. listopadu 2010         Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka
                 
             
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Středa 24. listopadu 2010         Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Čtvrtek 25. listopadu 2010          sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka, 
  2 syny a zetě Josefa  
   
Pátek 26. listopadu 2010          sv. Silvestr
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:20 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence  
  a promítání filmu s duchovní tématikou  
   
Sobota 27. listopadu 2010           sv. Virgil
                 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 28. listopadu 2010          1. neděle adventní / sv. Mansuet
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcery a zetě
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Kostěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
                 
Oznámení: P. M. Brousil nebude ve dnech od 26. 11. do 29. 11. 2010 přítomen.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
                 
Kunětice - 950Kč, Dašice - 1125Kč, Býšť - 2 882Kč. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
 
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“