Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. listopadu 2010
Ohlášky
Petr Borský
28.11.2010 10:03:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. listopadu 2010 do 05. prosince 2010
   
Neděle 28. listopadu 2010              1. neděle adventní / sv. Mansuet
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcery a zetě
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Kostěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
 
Pondělí 29. listopadu 2010             sv. Saturnin               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za paní Štěpánkovou
P. Vrbiak 17:00 hod. Kostěnice  mše sv.o výročí posvěcení kaple  obětována za farníky
   
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
Úterý 30. listopadu 2010             Svátek sv. Ondřeje, apoštola
                 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 01. prosince 2010              sv. Edmund Kampián             
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
       
                 
Čtvrtek 02. prosince 2010              sv. Bibiána                     
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 03. prosince 2010              sv. Františka Xaverského, kněze 
   
P. Vrbiak 12:20 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ
P. Brousil 16:00 hod. Sezemice možnost k přistoupení ke svátosti smíření a tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  filmu s duchovní tématikou - na faře  
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence a promítání  
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
Sobota 04. prosince 2010               sv. Jan Damašský, kněz a učitel církve, a sv. Barbora
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 05. prosince 2010               2. neděle adventní / sv. Sába Jeruzalémský
Sbírka "Na Charitu"
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí podle rozpisu kalendáře farnosti
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za živé i zemřelé  členy rodiny Kotrbovy, Horáčkovy, 
                  Smetanovy, Flejberkovy a Zahradeckých
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ondřeje Džačovského a rodiče z obojí 
  strany  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červínkovou, manžela, zetě Josefa
                 a celý rod  
 
        
                 
   
   
   
Oznámení: Při nedělní mši sv. dne 14. 11. 2010 se uskutečnila sbírka na "Plošné pojištění". V Kuněticích byla
vybrána částka 444,- Kč, v Sezemicích 2 177,- Kč, v Býšti 2 873,- Kč a Dašicích 2 000,- Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“