Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. prosince 2010
Ohlášky
Petr Borský
04.12.2010 22:47:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. prosince 2010 do 12. prosince 2010
   
Neděle 05. prosince 2010          2. neděle adventní / sv. Sába Jeruzalémský
                                                               Sbírka "Na Charitu"
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za živé i zemřelé  členy rodiny Kotrbovy, Horáčkovy, 
                  Smetanovy, Flejberkovy a Zahradeckých
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. za Ondřeje Džačovského a rodiče z obojí 
  strany  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vohralíkovu
Pondělí 06. prosince 2010          sv. Mikuláš, biskup
  07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
Úterý 07. prosince 2010          Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
  13:30 hod. Dašice pohřební mše sv. obětována za paní Královou z Malolánska
   
Středa 08. prosince 2010          Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vohralíkovu
P. Vrbiak 16:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek 09. prosince 2010          sv. Jan Didak             
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  - vikariátní setkání kněží
p. Vlasák 15:00 hod Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 10. prosince 2010          sv. Eulálie             
P. Vrbiak 12:30 hod Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
Slunečnice 16:00 hod. Sezemice předvánoční besídkové pásmo viz plakát na nástěnce
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Borovcovou, manžela a celý ten rod
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
Sobota 11. prosince 2010           sv. Jan Damas I., papež
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Arnošta Tomáška 
  a manželku  
Neděle 12. prosince 2010          3. neděle adventní / Panna Maria Guadalupská
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Myslivcovou a Tomáše 
  Rösslera  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Vlasáková M. 16:00 hod. Sezemice adventní koncert 2010 viz plakát na nástěnce
Oznámení: Pozvání na předvánoční pásmo denního stacionáře Slunečnice, které se uskuteční
v pátek dne 10. prosince 2010 od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích.
                   Pozvání na adventní koncert 2010, jenž se bude konat v neděli dne 12. prosince 2010
od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích. Vystoupí: zpěv Magdalena Vlasáková, 
doprovod na varhany Ondřej Mucha.          
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“