Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. prosince 2010
Ohlášky
Petr Borský
18.12.2010 21:53:09
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. prosince 2010 do 26. prosince 2010
             
Neděle 19. prosince 2010            4. neděle adventní / bl. Urban V.
                 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Brychtu
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Černíkovu a Pospíšilovu
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv. s intencí dle rozpisu v kalendáři intencí
  15:00 hod. Býšť dětský adventní koncert  
  17:00 hod. Dašice adventní koncert souboru "Pernštejnka "  
   
Pondělí 20. prosince 2010           sv. Zefyrin
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
Úterý 21. prosince 2010          sv. Petr Kanisius            volný den - beze mše svaté
                 
             
  10:00 hod. Dašice Předvánoční besídka prvního stupně ZŠ Dašice v kostele
 
Středa 22. prosince 2010          sv. Servul
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  možnost přistoupení ke svátosti smíření půl hod. před i po mši sv
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou maminku a bratra
  možnost přistoupení ke svátosti smíření půl hod. před i po mši sv
 
   
   
Čtvrtek 23. prosince 2010          sv. Jan Kentský
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  možnost přistoupení ke svátosti smíření půl hod. před i po mši sv
   
   
Pátek 24. prosince 2010          Štědrý den - večerní mše z vigilie Slavnosti Narození Páně 
Pátek  
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 22:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 24:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Sobota 25. prosince 2010          Slavnost Narození Páně
                 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, rodiče z obojí strany a rod 
  Mandysů  
"Rolnička" 17:00 hod. Sezemice vánoční koncert pěveckého sboru při ZŠ Sezemice 
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 26. prosince 2010           Svátek Svaté rodiny, sv. Štěpána, prvomučedníka
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Valentovu, za Miloslavu a Bohumila
   
  Prauze a za Josefa Komárka  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
                 
Oznámení: 23. prosince 2010 začínají na ZŠ vánoční prázdniny. Z tohoto důvodu nebude probíhat  Sbírky na charitu z 5. 12. činily: Sezemice 1669, Bělečko - 315, Kunětice - 194,
Dašice - 658, Býšť 2 510. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
                 
Kunětice - 950Kč, Dašice - 1125Kč, Býšť - 2 882Kč. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
 
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“