Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. ledna 2011
Ohlášky
Petr Borský
01.01.2011 23:14:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. ledna 2011 do 09. ledna 2011
   
Neděle 02. ledna 2011                  Slavnost Zjevení Páně / sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí podle rozpisu kalendáře farnosti
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za
   
"Kantus Amici" 18:00 hod. Sezemice vánoční koncert   viz plakát na nástěnce  
 
Pondělí 03. ledna 2011                Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
  07:30 hod. Sezemice mše sv. se ruší
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 04. ledna 2011                bl. Anděla z Foligna                        volný den - beze mše svaté
 
Středa 05. ledna 2011                sv. Telesfor
  07:30 hod. Sezemice mše sv. se ruší
   
P. Brousil 15:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 06. ledna 2011                     
p. Vlasák 15:00 hod Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 07. ledna 2011                sv. Rajmund z Peňafortu
P. Vrbiak 12:30 hod Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 08. ledna 2011           sv. Severin
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 09. ledna 2011                Svátek Křtu Páně / sv. Julián
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
Oznámení: P. M. Vrbiak bude od úterý 4. ledna do čtvrtku 6. ledna 2011 čerpat řádnou dovolenou.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“