Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. ledna 2011
Ohlášky
Petr Borský
09.01.2011 10:18:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. ledna 2011 do 16. ledna 2011
   
Neděle 09. ledna 2011                  Svátek Křtu Páně / sv. Julián
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
Pondělí 10. ledna 2011                  sv. Agathon
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice setkání s obyvateli domu s pečovatelskou službou
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ
   
Úterý 11. ledna 2011                  ct. Marie Elekta
                 
                 
                 
  volný den - beze mše svaté  
   
Středa 12. ledna 2011                  sv. Probus
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Jiřinu Černíkovou
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 13. ledna 2011                  sv. Hilarius z Poitiers
                 
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 14. ledna 2011                  sv. Sáva Srbský
   
P. Vrbiak 12:30 hod Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 15. ledna 2011                  sv. Pavel Poustevník
   
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
   
Neděle 16. ledna 2011                   2. neděle v mezidobí / sv. Marcel I.
                 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“