Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. ledna 2011
Ohlášky
Petr Borský
29.01.2011 20:46:37
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. ledna 2011 do 06. února 2011
   
Neděle 30. ledna 2011                 4. neděle v mezidobí / sv. Martina
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Anežku Vyhnálkovou, Manž. Františka,
  jejich sourozence a rodiče
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
  17:00 hod. Sezemice setkání farních rad všech svěřených farností - na faře
   
Pondělí 31. ledna 2011                Památka Jana Boska, kněze
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 01. února 2011             sv. Pionius                            volný den - beze mše svaté
 
Středa 02. února 2011               Svátek Uvedení Páně do chrámu
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 03. února 2011               sv. Blažej a sv. Ansgar        
p. Vlasák 15:00 hod Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 04. února 2011                sv. Ondřej Corsini
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, případně po mši
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 05. února 2011                Památka sv. Agáty, panny a mučednice
P. Brousil 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 06. února 2011                5. neděle v mezidobí / Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa a Miladu Navrátilovy a Josefa
  Valentu  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
Oznámení: Mše svatá v Bělečku bude odsloužena dne 12. února 2011 v 16:00 hod.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“