Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. února 2011
Ohlášky
Petr Borský
27.02.2011 09:55:33
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. února 2011 do 06. března 2011
   
Neděle 27. února 2011                8. neděle v mezidobí / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
  Sbírka "Svatopetrský haléř"  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rod Císařů a Wimrů
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Pondělí 28. února 2011               sv. Roman
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice 4. setkání s obyvateli domu s pečovatelskou službou
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
Úterý 01. března 2011             sv. Suitbert                           volný den - beze mše svaté
 
Středa 02. března 2011             sv. Simplicius
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 03. března 2011              sv. Kunhuta        
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 04. března 2011               sv. Kazimír
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 05. března 2011              sv. Teofil
P. Brousil 14:30 hod. Sezemice křest Vojtěcha Koudely z Pardubic
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 06. března 2011              9. neděle v mezidobí / bl. Friedrich
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Šmahu, manželku Marii a Josefa 
  Jelínka  
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí
        strany        
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“