Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. března 2011
Ohlášky
Petr Borský
20.03.2011 09:43:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. března 2011 do 27. března 2011
   
Neděle 20. března 2011                   2. neděle postní / sv. Archip
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za kněze Josefa Uhlíře, Josefa Svobodu,
  Josefa Sedlaříka, syna Josefa a rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Krpatu a rodiče z obojí strany 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Boženu Jedličkovou
   
Pondělí 21. března  2011                 bl. Serapion
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
Úterý 22. března 2011                  sv. Epafrodit                             volný den - beze mše svaté
                 
 
Středa 23. března 2011                  sv. Tiribius z Mongroveja
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 15:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
       
                 
Čtvrtek 24. března 2011                  sv. Kateřina Švédská
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:20 hod. Dašice křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 25. března 2011                 Slavnost Zvěstování Páně / sv. Dismas
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 26. března 2011                  sv. Kastulus
P. Vrbiak Sezemice křest Amálie Patkaňové  
  16:20 hod. Kunětice křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
Neděle 27. března 2011                  3. neděle postní / sv. Rupert
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Černíka, rodiče a sestru 
 
 
   
 
 
                 
   
   
   
                                                                                      a za Anežku Krpatovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
Oznámení: Ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. 2011 přecházíme na letní čas. Čas na hodinách se posune o jednu 
hodinu zpět. Přijďte, prosíme, na nedělní mši včas. Po mši pro vás bude připravena ochutnávka misijního
koláče. Peněžní výtěžek věnujeme na projekt Papežského misijního díla.      
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“