Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. března 2011
Ohlášky
Petr Borský
26.03.2011 22:05:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. března 2011 do 03. dubna 2011
   
Neděle 27. března 2011              3. neděle postní / sv. Rupert
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Annu Kašparovou a manž. Františka
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Černíka, rodiče a sestru 
                                                                                       a za Anežku Krpatovou  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
                 
Pondělí 28. března 2011             sv. Rogát
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 29. března 2011             bl. Ludolf                                volný den - beze mše svaté
 
Středa 30. března 2011             sv. Jan Klimak
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 31. března 2011             bl. Balbína 
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 01. dubna 2011              sv. Makarius
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 02. dubna 2011               sv. František z Pauly
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 03. dubna 2011               4. neděle postní / sv. Nikita
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Hokovou a manžela
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče
        z obojí strany      
Oznámení: S přechodem na letní čas se mění začátky mší svatých ve všedních dnech.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“